Medkänsla och Medveten Närvaro som Vetenskap och Praktik


Öka din inre och yttre harmoni genom meditation i medveten närvaro och medkänsla.